Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Skiela wzion się burśtyn ? Gadka kurpiowska

 

Rajby na Kurpiach

Scenariusz widowiska pierwszej części wesela kurpiowskiego dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

 

„Król Herod”

Scenariusz widowiska dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni.

 

Teksty na XXXI Miodobranie Kurpiowskie

Na początek Miodobrania  * Rozkaz króla na XXXI Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu AD 2008 * Akt otwarci * Przysięga dla widzów * Na koniec ….  

 

Wiersze Marianny Piórkowskiej z Bandyś

ZIENIO  TY  MOJA  KURPSIOWSKO - ŁOZIECKA

MÓJ ADRES

ZAPUSTANI PRZEZ POST DO ZIELGANOCY

HYMN KURPSIOWSKI

 

Wiersze Kurpiowskie Leszka Czyża

Może słysys jesce …

Obzietnica

 

O downech porzontkach - gadka kurpiowska Leszka Czyża

 

Nowocesność - gadka kurpiowska Leszka Czyża

 

Lustracjo po kurpsiosku - gadka kurpiowska Leszka Czyża

 

Letniki - gadka kurpiowska Leszka Czyża

 

Zielganocno palma - gadka kurpiowska Leszka Czyża

 

Gadki kurpiowskie Leszka Czyża

-Gdzieś Się podzioł, Hipokratesie ?!

-Na starość.

-Księdzowsko ziśnia.

-Jek Pauliniuki kapustę krajali.

-Jek to w nasej puscy downiej bywało.

-Jek u Geni kartofle kopali.

-Na weselu

 

Ciorciuk - gadka kurpiowska Jerzy Waszkiewicz

 

Sylwestrowe wspomnienia i O ptasiej grypie na Kurpiach Gadka Kurpiowska

 

Gadki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego

O zzierzakach

O dawnech weselach

 

Jak jeden bartnik Pana Boga chciał oszukać - autor nieznany

 

Łupańce - gadka kurpiowska Jerzy Waszkiewicz

 

Kóz - gadka kurpiowska Jerzy Waszkiewicz

 

„Wójt”, „Kśåtky” i „Pomer Jóźek”

gadki kurpiowskie

Jerzego i Dominika Waszkiewicz

Gwara, gadki i wiersze kurpiowskie

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

„Dryg artystyczny" -  gadka kurpiowska wykonanie Gumowska Alicja z Laskowca.

„Cesiowy interes" -  gadka kurpiowska wykonanie Kulesza Dominika z Olszyn.

"O zwierzakach" - gadka kurpiowska wykonanie  Mazewski Jakub z Konarzyc.

„O zalecaniu" - gadka kurpiowska wykonanie Pabich Dominika z Brzozówki.

"O Szymonie Władku Żebrowskim z Surowego" - gadka kurpiowska wykonanie Jędrzejczyk Natalia z Wachu

 

"Jek u Paulinoków kapuste krajali" -gadka kurpiowska wykonanie  Drężek Julian z Drężka.

"O dawnych weselach" - gadka kurpiowska wykonanie  Mamajek Ewa z Golanki.

"Łobłucanie kobyły" - gadka kurpiowska wykonanie Trzciński Konrad z Niedźwiedzia.

"Jek u Geni kartofle kopali" - gadka kurpiowska wykonanie Paulina Szyszka z Myszyńca

Wiersze Grażyny Reszki 

Wiersze Grażyny Reszki – recytuje autorka

Przed wyborami. ( wykonawcy - Magda Cymek, Łukasz Kamiński - Zespół Szkół w Wachu) -- gadka kurpiowska.

Ło zalecaniu. ( wykonawcy - Patrycja Giers, Wiktoria Pławska - Zespół Szkół w Wachu) -- gadka kurpiowska

Co komu psisane. ( wykonanie -Klaudia Puławska, Natalia Jędrzejczyk - Zespół Szkół w Wachu ) -- gadka kurpiowska.

Jek Jonek z Zosio krowy paśl ( gadka kurpiowska ). Wykonanie - Tobiasz Rolka, Daria Kaczyńska - Zespół Szkół w Wachu .

Jek powstała zieś Wach. ( wykonanie - Magda Cymek -- Zespół Szkół w Wachu )

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl